Notice: Undefined variable: widget_class in /var/www/test.protolab.cz/web/content/plugins/bb-plugin/modules/widget/includes/frontend.php on line 13

3D tisk plastů

V rámci této sekce naleznete zajímavou případovou studii, kterou jsme realizovali za pomocí 3D tisku termoplastů na tiskárně EOS P396 využívající technologie SLS (Selective Laser Sintering).

Více...

slider-image2
slider-image1

3D tisk kovů

V rámci této sekce naleznete zajímavou případovou studii, kterou jsme realizovali za pomocí 3D tisku kovových slitin na tiskárně Renishaw Am400 využívající technologie SLM (Selective Laser Melting).

Více...

3D skenování

V rámci této sekce naleznete zajímavou případovou studii, kterou jsme realizovali za pomocí 3D skenování za  mobilního laserového skeneru Creaform Handyscan 700) určenému pro přesnou digitalizaci objektů.

Více...

slider-image4

Porovnání přesnosti: 3D scan – SLS tisk

V rámci této studie byla na základě získaných dat 3D skenováním porovnána celková rozměrová odchylka součásti prototypu přilby od CAD modelu. Zjištěny tak byly odchylky a deformace, které vznikají v průběhu tisku velkých skořepinových dílů technologií SLS. Dalším cílem bylo ověření, zda lze technologií SLS díly takovýchto parametrů s určitou předpokládanou tolerancí vyrábět, případně v jakém rozsahu se tyto tolerance pohybují a jak deformacím a odchylkám předcházet.

Pokud Vás zajímá více, stáhněte si níže celý dokument.

12

Reverzní inženýrství

V rámci této sekce naleznete zajímavou případovou studii, kterou jsme realizovali za pomocí softwarových a hardwarových nástrojů pro reverzní inženýring.

Více...

Reverzní inženýrství součástí

Svod potrubí

Reverzní inženýrství provádíme s využitím 3D skenování přenosným laserovým skenerem Creaform HandySCAN 700 a následným zpracováním vytvořených dat (mračno bodů) v CAD programech. Náš přístroj je pravidelně kalibrován před každým skenováním. Kalibrační protokol lze dodat ke každé objednávce.

V této studii byl v rámci reverzního inženýrství za pomocí technik 3D skenování vytvořen digitální model fyzické součásti svodu potrubí a na základě získaných dat vymodelován CAD model sloužící k dalšímu zpracování a výrobě.

Pokud Vás zajímá více, stáhněte si níže celý dokument.

Potrubí pro rozvod chladící kapaliny

Případová studie byla provedena na zakázce na výrobu prototypu části potrubí, sloužícího k rozvodu chladicí kapaliny. Požadavek byl realizace výroby dílu vhodnou technologií, s přesností dle dokumentace a garance této přesnosti. Vzhledem ke komplikovanému tvaru a nutnosti mechanické a tepelné odolnosti bylo namístě využití technologie 3D tisku a následné validace 3D skenováním. Cílem bylo zjištění celkové přesnosti tisku a odhalení případných deformací vzniklých v průběhu výroby. 

Pokud Vás zajímá více, stáhněte si níže celý dokument.

Technické řešení

V rámci této sekce naleznete zajímavou případovou studii, kterou jsme realizovali ve spolupráci s průmyslovými partnery.

Více...

Additive manufactured part 3d printed in laser fused metal powder
9-3d-tisk-kovu-aditivni-vyroba-renihsaw-am-400

Poradenství

V rámci této sekce naleznete zajímavou případovou studii nebo studii proveditelnosti, která se týká především využití aditivní výroby na konkrétní aplikaci.

Více...

Zaujala vás tato služba?
Nechte nám kontakt, my se ozveme.

kontakt