Nabízíme
3D skenování

3D laserové skenování je určeno k rychlé a přesné
digitalizaci reálných, funkčních nebo designových dílů. Pro 3D skenování používáme poslední generaci mobilního
laserové skeneru Creaform Handyscan 700. Výhodou mobilního
zařízení je možnost skenování v exteriérech, nebo
skenování součástí přímo u zákazníka.

Laserové 3D skenování

Všeobecně jsou 3D skenery zařízení, která jsou určena pro digitalizaci různých 3D objektů. Po digitalizaci objektu získáme v počítači 3D model, který můžeme dále upravovat v různých programech (např. pro reverzní inženýrství, kontrolu,...). Výsledný datový model je zpracován s vysokou přesností, a může se stát základem pro 3D tisk.

Největší výhodou ručního 3D skeneru je jeho mobilita. Díky přenositelnosti je možné skenovat téměř cokoliv a kdekoliv (v interiérech i exteriérech), navíc s benefitem snadného přístupu do stísněných prostor.

Program vykresluje naskenovaná data v reálném čase. Výstupem ze skeneru je polygonová síť ve formátu *.STL, *.OBJ, *.WRL. Skener nerozlišuje barvu skenovaného povrchu. Umožňuje tak prakticky neomezené 3D skenování bez ohledu na velikost, složitost, materiál nebo barvu povrchu snímaného objektu.

Hlavní oblasti využití laserového 3D skenování

  • Digitalizace dílů a jejich převod do CAD - získáte 3D data v jednom z podporovaných formátů, jako je *.STL, *.OBJ nebo *.WRL.
  • Jednoduchá kontrola rozměrů a tvarů reálných dílů oproti CAD modelům - zjistíte jak přesný  je 3D výtisk nebo odlitek oproti originálnímu CAD modelu. Laserové skenování je ideální pro komplexní kontrolu součástí s vysokou přesností.
  • Reverzní inženýrství součástí - umožní vám získat věrnou kopii dílu, ke kterému nemáte dokumentaci nebo CAD model. Pomocí těchto zařízení lze snímat celé tvary pro reverzní inženýrství.
  • Vstupní data pro 3D tisk, nebo podklad pro další modelování designu.
slider-image4

Máte-li zájem o 3D skenování nebo o konzultace k tomuto tématu, neváhejte nás kontaktovat. Po dohodě jsme schopni skenovat také na laserových skenerech GOM.

Creaform Handyscan 700 - laserový skener

3D skenování provádíme bezkontaktním laserovým skenerem Creaform HandySCAN 700 a následným zpracováním vytvořených dat v CAD programech. Náš přístroj je pravidelně před každým skenováním kalibrován. Kalibrační protokol vám po dohodě dodáme ke každé objednávce. Ke zpracování dat využíváme software VXelements a Geomagic (Geomagic Desixn X a Geomagic Control X).

Technické specifikace přístroje Creaform Handyscan 700:

Rychlost měření 480 000 měření/s
Oblast skenování 250x275 mm
Zdroj světla 7 laserových křížů 1 laserová linie
Rozlišení skeneru 0.05 mm
Přesnost skeneru až 0,03 mm
Ojemová přenost 0.020 mm + 0.060 mm/m bez MaxSHOT 3D
3d-tist-plast.png

Petr Štefek

Zaujala vás tato služba?
Nechte nám kontakt, my se ozveme.

kontakt